Toolkit

 | Voor Wie | De feiten | Teksten | Drukwerk | Sponsoren | Foto’s | Social Media


Allereerst hartstikke leuk dat je er samen met ons wilt gaan fietsvissen in Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Alphen aan den Rijn of een van de vele andere steden. Ter promotie van fietsvissen stellen wij jou de volgende communicatiematerialen ter beschikbaar. Met vragen en opmerkingen kan je contact opnemen via toolkit@stichtingauarius.nl

Voor Wie:


 | Voor Wie | De feiten | Teksten | Drukwerk | Sponsoren | Foto’s | Social Media
De Fietsvissen Toolkit is bedoeld voor alle ambassadeurs die vrijwillig of professioneel zich bezighouden met onze jaarlijkse Wereld Water Dag Actie op 22 maart. De toolkit bevat actuele, praktische informatie die kunnen helpen om op lokaal niveau aandacht te vragen voor fietsvissen op 22 maart as en/of de andere keren dat je wilt gaan fietsvissen met anderen voor schoon water.

Rechten
Alle materialen op deze pagina, zowel de foto’s als de banners, zijn kosten- en rechtenvrij te gebruiken voor communicatie over u activiteit(en) op.

Toolkit 2017

De toolkit 2017 (laatst bijgewerkt op 2/3/2017) wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd en is tot stand gekomen met dank aan onze sponsoren NY-Coffee en Huis Der Zotheid

De feiten

:

 | Voor Wie | De feiten | Teksten | Drukwerk | Sponsoren | Foto’s | Social Media
Sinds 2009 maarkt Stichting Aquarius op Wereld Water Dag elk jaar een rivier schoon met als doel om aandacht te vragen voor schoon water op de United Nations World Water Day.

Tekste

n:

 | Voor Wie | De feiten | Teksten | Drukwerk | Sponsoren | Foto’s | Social Media

Drukwe

rk:

 | Voor Wie | De feiten | Teksten | Drukwerk | Sponsoren | Foto’s | Social Media

Sponso

ren:

 | Voor Wie | De feiten | Teksten | Drukwerk | Sponsoren | Foto’s | Social Media

De onderstaande links gaan naar de afzonderlijke actie/informatie pagina’s:
- Huis Der Zotheid
- NY-Coffee

Fo

to’s:

 | Voor Wie | De feiten | Teksten | Drukwerk | Sponsoren | Foto’s | Social Media
Vijf verschillende campagnefoto’s. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in relatie met (activiteiten en pr ten behoeve van) de Wereld Water Dag. Daarvoor zijn de rechten vrijgegeven. Bij twijfel kun je contact opnemen met toolkit@wereldwaterdag.nl
Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 | Foto 5

Social